Vestibulaire testen

Klinische onderzoek: Head-Impulse-Test (HIT), Dix-Hallpike, Romberg, Koorddansersgang et cetera.

Aanvullend kan een extra vestibulair onderzoek nodig zijn. Het audiometrisch centrum in het Jessa beschikt over een evenwichtslab waar uitgebreid evenwichtsonderzoek gedaan kan worden. Ook in het sint Franciscus is een opstelling voor draaistoelonderzoek en calorische testen.