Over dr. Crins

Geboren (27/02/1980) en getogen in Nederlands Limburg en daar ook het middelbaar gevolgd met Latijn en Grieks. In het Laurentius Ziekenhuis te Roermond volgde hij de driejarige opleiding tot operatie-assistent. Daarna één jaar (propedeuse) Biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen om vervolgens Geneeskunde te mogen studeren aan diezelfde Universiteit. De interesse voor anatomie en NKO zorgde voor een vervolg als Arts-assistent in het Erasmus MC te Rotterdam. Tegelijkertijd werd gestart met een doctoraatstudie naar de vroege rijping van het centrale gehoorsysteem; dit doctoraat werd verdedigd in juni 2016 en in december 2016 werd de specialisatie tot NKO-arts afgerond. Het laatste jaar van de opleiding werd voornamelijk gericht op Oorheelkunde (otologie) en oorchirurgie.

Vanaf 01 december 2016 werkt dr. Crins in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt en sinds 01 oktober 2017 tevens in het sint Franciscus Ziekenhuis te Heusden-Zolder en Medisch Centrum Beringen. Naast de meer basale en algemene NKO is de Otologie een speerpunt.

Naast het werk als NKO-arts is dr. Crins verbonden als gastdocent aan de afdeling Anatomie van de UHasselt en wordt het onderwijs over embryologie en anatomie van het hoofd-hals gebied verzorgd en wordt mede vorm gegeven aan het nieuw in te voeren curriculum Geneeskunde bachelor.

Periodiek consulteert dr. Crins op het Koninklijk Instituut voor Doven en Slechthorenden (KIDS).