Sinuschirurgie

Sinus chirurgie (neusbijholtechirurgie) in het kader van neuspoliepen, of chronische sinusitis en (esthetische) neuscorrecties worden in beginsel niet door dr. Crins uitgevoerd. Desgevraagd zal een verwijzing naar een collega NKO-arts verzorgd kunnen worden, maar de patiënt heeft de vrije keuze.