CT en PET-CT

Vooral de benige structuren van de mond, keel en hals kunnen in beeld gebracht worden. Bij een PET-CT wordt er tevens een middel ingespoten waarna gezien kan worden waar zich heel snel delende cellen bevinden; dit onderzoek kan nodig zijn bij verdenking van een kwaadaardigheid.