Polysomnografie (PSG; ‘slaaponderzoek’)

Nacht slapen in het ziekenhuis waarbij o.a. gemeten wordt hoeveel snurken optreedt en hoe vaak ademstops optreden in relatie tot de houding. Dit levert een waarde op die gebruikt kan worden voor de keuze van een behandeling. De opname loopt via de afdeling Pneumologie.