MRI

Om de ‘weke delen’ van de mond en keel in beeld te brengen is een MRI nodig; voor alle zwellingen in de hals kan een MRI aangevraagd worden.