Operaties

Hier vindt u een summiere beschrijving van beschikbare operaties van de keel en hals. De indicatiestelling gebeurt door de arts samen met de patiënt.